Dziś jest 7 lipca, 188 dzień roku, imieniny obchodzą: Cyryl, Metody, Estera

GMINA

URZĄD

ZASOBY

BIP

GOSPODARKA

PRZYRODA

 

POŁOŻENIE
Gmina Bartniczka położona jest we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w powiecie brodnickim. Ma kształt wydłużony /łukowy/ z kierunku południowo - zachodniego na wschód. Maksymalna szerokość obszaru gminy wynosi ok. 6 km, a długość ok. 21 km. Sąsiaduje od północy z gminą Brzozie, od południowego zachodu z gminą Brodnica, od południa z gminą Świedziebnia i od południowego wschodu z gmina Górzno. Niewielki odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą województw : Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Według podziału fizyczno - geograficznego Polski obszar gminy leży na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, zaś jej północny fragment leży w granicach Doliny Drwęcy. Dwudzielny charakter obszaru gminy /wysoczyzna morenowa - dolina rzeczna/ unaoczniać się będzie w charakterze zasobów środowiska, stanu środowiska i problemów ekologicznych.