Dziś jest 4 lipca, 185 dzień roku, imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor

GMINA

URZĄD

ZASOBY

BIP

GOSPODARKA

PRZYRODA

 

WITAJ NA STRONIE GMINY BARTNICZKA
Bartniczka to gmina wybitnie rolnicza, o mało dogodnych warunkach fizjograficznych dla rolnictwa. Natomiast bogactwo walorów przyrodniczych i niewielki stopień degradacji środowiska zadecydowały, że gmina Bartniczka znalazła się w Granicach Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu "Doliny Drwęcy" oraz w granicach Zielonych Płuc Polski. 

Gmina Bartniczka w całości leży w dorzeczu Drwęcy, przy czym sama Drwęca stanowi północny fragment jej granicy. Przez teren gminy przepływają rzeki Brynica, Pissa i Samionka. Największym zbiornikiem wodnym gminy jest jezioro Samińskie, którego obszar sięga około 50,0 ha oraz jezioro Gutowo o obszarze ponad 4,00 ha.

Gmina Bartniczka zajmuje obszar 8.335 ha w tym:

- użytki rolne 6401 ha

w tym:

- grunty orne 5134 ha
- sady 43 ha
- łąki 747 ha
- pastwiska 257 ha
- grunty zabudowane 151 ha
- pod stawami 22 ha
- pod rowami 47 ha
- grunty leśne 1399 ha

w tym:

- lasy 1338 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha
- tereny komunikacyjne 238 ha

w tym:

- drogi 190 ha
- tereny kolejowe 35 ha
- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 2 ha
- tereny przemysłowe 6 ha
- tereny mieszkaniowe 5 ha
- grunty po wodami 76 ha

w tym:

- wody stojące 66 ha
- wody płynące 10 ha
- nieużytki 218 ha
- tereny różne 3 ha
Obszar gminy zamieszkały jest przez 4.742 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 13 sołectw /15 wsi/.